dijous, 7 de maig de 2020

7 DE MAIG

Bon dia,

Seguim? Endavant!

Per avui...
Religió
Seguim amb el treball dels Sagraments. Avui ens toca la Confirmació. Podeu fer fins a tres diapositives i posar imatges. Pensau que no es tracta de copiar molta informació, sinó de seleccionar la més important i escriure-la amb les nostres paraules i de manera clara. Us deix un enllaç:

Confirmació

Llengua catalana
Fitxa 11 de vocabulari. Fer quadre d'estudi al quadern i activitats 1, 2 i 3.

Lengua castellana
Terminar la tarea 10 de competencia lectora.

Bona feina!