dimecres, 6 de maig de 2020

6 DE MAIG

Hola,

Com estau? Anau bé amb les tasques? Sabem que hem de seguir el nostre aprenentatge a distància, però hem après a fer feina d'aquesta manera i ho estam fent molt bé. Així que hem de seguir ben motivats, d'acord?

Avui ens toca...
Llengua catalana
Acabar i entregar fitxa del document compartit. Activitats 9 i 10. Revisau bé aquestes activitats perquè avaluaré aquesta tasca. 

Lengua castellana
Tarea 10 de competencia lectora. Actividades 2, 3, 4 y 5. Mañana podréis terminar esta ficha.

Religió
Seguir amb el treball dels Sagraments. Si no heu acabat, avui seguirem treballant el Sagrament de l'Eucaristia. Podem fer fins a tres diapositives i posar imatges.
Us torn a posar el mateix que la setmana passada:
Heu d'explicar què és o en què consisteix l'Eucaristia i heu d'indicar quines són les seves parts i quins elements hi ha dins cada part. Per això us deix una activitat que us pot ajudar, però haureu de fer una mica de cerca.

Us deix també aquest enllaç:
Eucaristia

Plàstica
Fer un mosaic amb papers del drac del Parc Güell.
Jo us don la imatge en blanc del drac i la podeu imprimir o dibuixar vosaltres en una làmina. Heu de retallar papers de colors de revista en forma de peces de mosaic. Les heu d'anar aferrant per emplenar tot el dibuix. No fa falta que empleneu el fons. Intentau cercar colors de les mateixes tonalitats que la imatge original. Endavant, artistes!
Tendrem tres sessions per a fer aquest mosaic. Dia 20 de maig l'entregarem. Pot anar bé així?

Imatge en blanc:

Imatge original:


Fins aviat!