dijous, 21 de maig de 2020

21 DE MAIG

Bon dia,

Com va el ritme de feina?

Per avui...
Religió
Seguir (si encara no ho hem acabat) amb les diapositives del Sagrament de la Penitència.

Llengua catalana 
Tasca 12 de competència lectora. Activitats 1 i 2.

Lengua castellana
Seguir con la tarea 11 de escritura. Actividad 3.

Endavant!