dimecres, 13 de maig de 2020

13 DE MAIG

Hola,

Anam bé amb les tasques?

Per avui...
Llengua catalana
Tornar a mirar la presentació dels pronoms febles. De manera voluntària, podeu agafar notes o fer un esquema al vostre quadern d'aquesta presentació.
Acabar fitxa 12 de gramàtica. Activitats 4, 5 i 6.

Lengua castellana
Seguir con la tarea compartida de ortografía / acentuación.

Religió
Seguim amb el nostre treball dels Sagraments. Avui ens toca el Sagrament del Matrimoni. Podeu posar imatges i fer fins a tres diapositives. Heu de seleccionar la informació que fa referència al matrimoni com a Sagrament dins l'Església catòlica. D'acord?
Aquí us deix un enllaç:
Matrimoni

Plàstica
Seguir amb el mosaic amb papers del drac del Parc Güell. Recordau que l'haureu d'entregar dia 20 de maig.

Bona feina!!!